برچسب- درباره الماس

از الماس گرانبهاترین سنگ جهان بیشتر بدانید

از الماس گرانبهاترین سنگ جهان بیشتر بدانید

الماس از الماس گرانبهاترین سنگ جهان بیشتر بدانید الماس (DIAMOND) کانی کمیاب طبیعی کربن است که هر اتم کربن در این عنصر با چهار اتم کربن دیگر احاطه شده و با پیوند های محکم کووالانسی به آن‌ها متصل شده است. سختی این عنصر ۱۰ می باشد. الماس ماده ی نوری ایده آلی است که توانایی انتقال طیف نوری فروسرخ تا فرابنفش را دارا است.در برابر تابش نوترونی به شدت مقاوت است. در مجاورت هوا روانی طبیعی فوق العاده ای دارد (مانند تفلون). الماس [...]

بیشتر بدانید ...