برچسب محصول - انگشتر نقره مردانه با نگین فیروزه نیشابور