قوانین و مقررات

فروشگاه اینترنتی مانا گوهر جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان قوانین زیر را در رابطه با خرید محصولات به اطلاع می رساند:

پس از دریافت محصول، در صورتی که محصول دریافتی با محصول خریداری شده در سایت مطابقت نداشته باشد می توانید آن را برگردانید

در صورت برگشت می توانید مبلغ محصول را عینا دریافت کرده و یا محصول جایگزین (اصلی) را دریافت کنید

هزینه ی بازگرداندن محصول در این شرایط به عهده ی سایت می باشد